Pi eller π…

Publicerat: 8 februari, 2011 i Uncategorized


π = 3,1415926535897932384626433832795…

Pi (π), ett viktigt tal i matematik och fysik. Det är ett irrationellt tal, sägs det. Varför? Pi har bland annat ett oändligt antal decimaler. Men hur tar man fram det? Är det någon elev i cybern (eller molnet) som vet?

En utmaning för dig som är nyfiken.

LundaRicardo.